ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte, opdracht en communicatie tussen klant en ons. Bij een overeenkomst gaat de klant dan ook akkoord met al deze voorwaarden.
 • De klant is volledig verantwoordelijk voor het controleren van spellingsfouten en andere fouten op het werk. Na akkoord kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele fouten van gegevens.
  Wanneer de klant zelf tekst en of beelden aanlevert, zijn zijn verantwoordelijk voor de afkomst hiervan. Sanne Verstraelen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventueel foutief gebruik van auteursrecht.
 • Een gemaakte bestelling kan geannuleerd worden binnen de 24 uur na het plaatsen van de bestelling. Dit dient via email te gebeuren op info@sanneverstraelen.com. Indien een bestelling op een later tijdstip geannuleerd word kunnen hier kosten in rekening gebracht worden afhankelijk van de reeds gemaakte kosten.
 • Alle prijzen zijn vrijgesteld van btw dankzij de bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen. Er dient hier dan ook geen btw voor betaald te worden.
 • Het gebruik van onze documenten is onderworpen aan bepalingen van de wetten inzake de auteursrechten en de naburige rechten. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepalingen behouden wij de intellectuele eigendom op al onze werken. Aangezien het afstaan van een document niet het afstaan van de auteursrechten erover inhoudt en dat evenmin laat veronderstellen, is elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of andere vorm van gebruik alleen mogelijk met onze voorafgaande schriftelijke toestemming en met vermelding van onze naam.
 • Een offerte op maat word altijd vrijblijvend aangeboden en blijft 30 dagen gelden na het opstellen van de offerte. Indien u na deze 30 dagen akkoord wil gaan kan deze prijs gewijzigd zijn en moet de offerte opnieuw bekeken worden.
 • Sanne Verstraelen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diensten van derden. (Denk hierbij aan drukkers, postbedrijven, koerierdiensten, enz.)
  De totale aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan de totale kostprijs van het werk.
  Elke klacht dient te gebeuren per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na levering.
 • Bij elk project word het aantal aanpassingsrondes op voorhand besproken, per extra aanpassingsronde word een meerprijs van €25 aangerekend.
 • Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.
 • Sanne Verstraelen is ten alle tijden gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Auteursrecht

Op alle afbeeldingen op onze website rust auteursrecht. Illustraties, foto’s en ontwerpen die ontworpen zijn door Sanne Verstraelen, komen toe aan Sanne Verstraelen. Deze illustraties, foto’s en ontwerpen mogen nooit gekopierd of gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming.

Het delen van foto’s uit de webshop via sociale media is toegestaan, mits naamvermelding (Sanne Verstraelen) en het toevoegen van een duidelijke link naar www.sanneverstraelen.com
Wanneer men iets wil delen, neem je best even contact op via onze contactpagina. Dan zorgen wij voor eventuele Hoge resolutie afbeeldingen en de juiste vermeldingen.